ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ 2023-2024 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДАРДА ЖӘНЕ МЕКТЕП ДЕЙІНГІ СЫНЫПТАРЫНДАҒЫ ТӘРБИЕ ҮРДІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ТУРАЛЫ НҰСҚАУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ХАТ.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ 2023-2024 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДАРДА ЖӘНЕ МЕКТЕП ДЕЙІНГІ СЫНЫПТАРЫНДАҒЫ ТӘРБИЕ ҮРДІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ТУРАЛЫ НҰСҚАУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ХАТ.

Қосымша ақпарат көздері