НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Температуралық жағдайлар.

Облыстың географиялық-климаттық жағдайларына сәйкес, сондай-ақ оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, сабақтар тоқтатылатын және қашықтықтан оқыту режиміне ауыстырылатын қолайсыз ауа-райының ұсынылатын көрсеткіштерін басшылыққа алу. мынадай жағдайларда мектепте және мектепке дейінгі мекемелерде сабақтарды тоқтату және қашықтықтан оқыту режиміне көшу: желдің жылдамдығын ескере отырып, температуралық шектеулер

Қосымша ақпарат көздері